Palkanlaskenta.fi

Palkanlaskennan ammattilainen

Meiltä on kysytty:

Aineiston tarkistus

Kysymys:
Haluaisin että joku katsoisi palkanlaskenta-aineistoni. Onko se mahdollista?

Read more...

Päivitä nämä tiedot automaattisesti ABOA-palkanlaskentaan Vuositoiminnoissa, Ammattilaisessa vuoden tyhjennyksessä.

2011 2012 2013
2014
Sosiaaliturvamaksu-prosentti 2.12% 2.12% 2.04% 2.14%
Työntekijän eläkemaksu. alle 53 vuotiaat 4.7% 5.15%  5.15% 5.55%
Työntekijän eläkemaksu. yli 53 vuotiaat 6% 6.5%  6.5% 7,05%
Työntekijän työttömyysvakuutusprosentti 0.6% 0.60%  0.60% 0,5%
Työnantajan työttömyysvakuutus 0,80 % 0.85%  0.80% 0.75%
 - palkoista yli 1 846 500 euroa 3,20 % 3.45% 3.20% 2,95%
Osaomistajan työttömyysvakuutus-prosentti 0.20% 0.2%  0.20% 0.19%
Keskim. eläkemaksu-prosentti 22.4% 23.3%  23.4% 24.2%

Sairasvakuutuksen päivärahamaksu (Muuta palkkalaskelman asetuksissa)

0.82% 0.82% 0.74% 0.84%
Kokopäiväraha 34.00 36.00  38.00 39.00
Osapäiväraha 16.00 16.00  17.00 18.00
Ateriakorvaus 8.50 9.00  9.50 9.75
Lakisääteinen tapaturmavakuutus-prosentti 0.3 - 8.00% 0.3-8.00% 0.3-8.00%  0.3-8%
Ryhmähenkivakuutus Yhd. tap. vak.

Yhd. tap. vak

Yhd. tap. vak 

Yhd. tap.vak

Kilometrikorvaus 0.46 0.45 0.45 0.43